หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง

  1.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 51 ครั้ง 
  2.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 54 ครั้ง
  3.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 128 ครั้ง
  4.  ประชาสัมพันธ์การใช้แอพลิเคชั่น​ TraffyFondue อ่าน 191 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการทำศพ  อ่าน 119 ครั้ง
  1.  แบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม   อ่าน 10 ครั้ง 
  2.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม   อ่าน 12 ครั้ง
  3.  ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็นแบบรูปและรายการ  อ่าน 45 ครั้ง
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 21 ครั้ง
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายประจำเดือน มีนาคม 2566  อ่าน 25 ครั้ง
  1.  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   อ่าน 41 ครั้ง 
  2.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบ  อ่าน 46 ครั้ง
  3.  วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖  อ่าน 39 ครั้ง
  4.  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ.๒๕๖๖  อ่าน 45 ครั้ง
  5.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ธ.ค.65  อ่าน 79 ครั้ง
  1.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  อ่าน 4 ครั้ง 
  2.  ประกาศสภาฯ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566  อ่าน 4 ครั้ง
  3.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  อ่าน 9 ครั้ง
  4.  ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2566  อ่าน 20 ครั้ง
  5.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2565  อ่าน 45 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 266 ออกความเห็น 0