หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 13 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 10 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 10 ครั้ง

  1.  เทศบาลตำบลตำบลเมืองคง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาคงคนคร ลีกคัพครั้งที่ 1   อ่าน 84 ครั้ง 
  2.  ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขต ทต.เมืองคง  อ่าน 65 ครั้ง
  3.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 130 ครั้ง
  4.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 124 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 207 ครั้ง
  1.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคงคนครพิทักษ์ซอย 7  อ่าน 48 ครั้ง 
  2.  ประการผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3/2565 อ่าน 58 ครั้ง
  3.  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 66 ครั้ง
  4.  ประกาศยกเลิกประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 70 ครั้ง
  5.  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 71 ครั้ง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนคงสามัคคี  อ่าน 29 ครั้ง 
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองโพธิ์ - โนนตะขบ  อ่าน 31 ครั้ง
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาด  อ่าน 29 ครั้ง
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตะคร้อ  อ่าน 28 ครั้ง
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนห้วยน้อย  อ่าน 28 ครั้ง
  1.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 20 ครั้ง 
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 20 ครั้ง
  3.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  อ่าน 38 ครั้ง
  4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566  อ่าน 34 ครั้ง
  5.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  อ่าน 32 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 388 ออกความเห็น 0