หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อ่าน 8 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อ่าน 4 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อ่าน 4 ครั้ง

  1.  เทศบาลตำบลตำบลเมืองคง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาคงคนคร ลีกคัพครั้งที่ 1   อ่าน 143 ครั้ง 
  2.  ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขต ทต.เมืองคง  อ่าน 121 ครั้ง
  3.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 193 ครั้ง
  4.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 178 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 258 ครั้ง
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 54 ครั้ง 
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566  อ่าน 55 ครั้ง
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566  อ่าน 51 ครั้ง
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566  อ่าน 56 ครั้ง
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 53 ครั้ง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนคงสามัคคี  อ่าน 69 ครั้ง 
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองโพธิ์ - โนนตะขบ  อ่าน 78 ครั้ง
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาด  อ่าน 81 ครั้ง
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตะคร้อ  อ่าน 71 ครั้ง
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนห้วยน้อย  อ่าน 76 ครั้ง
  1.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  อ่าน 3 ครั้ง 
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566  อ่าน 3 ครั้ง
  3.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  อ่าน 5 ครั้ง
  4.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 70 ครั้ง
  5.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 79 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 528 ออกความเห็น 0