หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผน)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 4 ะ(กรกฎาคม -กันยายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 3/2563
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 3/2563 ระว่าง เมษายน - มิถุนายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2/2563
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2/2563 ระว่าง มกราคม - มีนาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1/2563
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1/2563 ระว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4/2562
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4/2562 ระว่าง กรกฏาคม - กันยายน 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง