หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
แบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
แบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็นแบบรูปและรายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนากีฬา สนามฟุตบอลฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล ชุมชนตะกค้รอ เทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง