หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1   
wq
dqwd

adเอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำรวจพึงพอใจ 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สถิติให้บริการ 6 เดือนแรก 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


กลยุทธ์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑ์การประเมินผล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑ์การพัฒนา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑ์การสรรหา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายทรัพยากรบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 64-66


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนอัตรากำลัง 64-66


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลทรัพยากรบุคคล 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง