หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช 01.
โครงการตัดท่อระบายน้ำคสล. บริเวณตลาดสด พร้อมเทพื้น คสล.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ปปช 01
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสันติสุข ซอย 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสันติสุข ซอย 1
สรุบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 วงเงินงบประมาณ 148,000.-บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศตกลงจ้างโครงการตัดท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาด
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 วงเงินงบประมาณ 248,000.-บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน ปร.๕ ปร.๔
ตารางแสดงประมาณราคาและรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการปรับรุงบ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน ตารางปปช
ตราแสงแดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์
เทศบาลตำบลเมืองคงมีความประสงค์ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ งบประมาณ 120,000.-บาท จำนวน 2 ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ ( ปปช.01)ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ ( ปปช.01)ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง