หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 

ประมาณราคาโครงการปรับปรุุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 2 บริเวณถนนรอบฯ
ประมาณราคาค่ากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 2 บริเวณถนนรอบศูนย์ราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคง ฯ
ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคงถึงสุดเขตเทศบาลไปทางวัดป่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ ( ปปช.01)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01) โครงการซ่อมแซมถนนและขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลาง(ปร.4 ,ปร.5)โครงการซ่อมแซมถนนและขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯ ซอย6
ราคากลาง (ปร.4 , ปร.5 ) โครงการซ่อมแซมถนนและขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ ปปช. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบฐานแผ่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ ปปช. ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ ปปช. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1ชั้น 2ห้องเรียน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ ปปช. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.คงคนครพิทักษ์ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ ปปช. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ลูกเสือชาวบ้านฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถ.คงคนครพิทักษ์ ฯ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วงจากซอย 7 ถึงสุดเขตเทศบาลไปทางวัดป่า (ปร 5 , ปร 4)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมือง (ปร 5 , ปร 4)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบฐานแผ่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล๘) ครั้งที่ ๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนฯ 1ชั้น 2 ห้องเรียน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 ชั้น 2 ห้องเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล คสล.1ชั้น 2 ห้องเรียน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล คสล.1ชั้น 2 ห้องเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ราคากลางประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกส์
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกส์ถนนลูกเสือชาวบ้าน ช่วงหน้าบ้านประธานสภาฯ เชื่อมถนนเทศบาล ๑ (ต่อจากเดิม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล๘) เทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. อนุบาล ๘) เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง .คณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก , โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง