หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

           ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นั้น

           ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 10ครั้ง