หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 76ครั้ง